René Magritte’nin bir resmi üz’re Not

GörselFilmin arkaplanındaki hayal gücünün Picasso’dan günümüz ressamlarından en son Parmakkesicilik sergisini gerçekleştiren Türk Ressamı Volkan Diyaroğlu’na kadar gittiğini görmek için kör olmaya gerek yok. Magritte’nin de ters yüz imgeleri üzerinde söylenmiş ve de söylenebilecek çokça da şey olmuştur zaten.

Tabii ben burada zaten bariz olan bale ve balet/balerin figürlerine ve onların arkadaki delik deşik bir perdede duran yanardağı ile olan ilişkileri üzerinden bir Pompeii hikayesi kuracak değilim, işin o kısmını Magritte’nin kendisi zaten halihazırda yapmış bulunuyor. Benim altını çizeceğim nokta ise tamamen apayrı olacaktır.

Benim asıl ilgimi çeken nokta bu resimde Picasso’nun dans resmine yapılan göndermeler bariz olmasına rağmen solda yerde duran dansçı figürünün kalıntılarına ve bir duvara yaslanmışlığına olacaktır. Dünya savaşı sırasında bir duvarın önünde kurşuna dizilen Fransız komünistleri oldukça seyrek rastlanan bir durum değildi. Ancak bu durum karşısında nedense herkes sessiz kalmayı seçerdi. Bu şekilde etrafa saçılmış olan cesetler üzerine olan güzel bir Apollinaire öyküsü ise hepinizin malumuncadır diye tahmin ediyorum. Bir diğer öyküsü de Apollinaire’in Harika Bir Film (Un Beau Film)’i olacaktır.

Filmde bir cinayetin filme çekilmesinden epey bir nevaleyi götüren sapkın burjuva sinemacılar ele alınmaktadır. Üstelik de 1908 gibi erken bir tarihte. Pornografinin tarihinin epey eski olduğunu biliyorduk tabii, ancak bilinmesi gereken bir şey daha var. O da modern pornografinin tarihinin kimi zaman Modern Sanat’ın sıçrayışlarından daha da ileride kayıt edilebilmesidir.

O yüzden de sürrealist hayalgücünün soykütüğünü Lumiere kardeşlere değin götürmek gereklidir. En azından ki alay kabiliyetleriyle olarak. Çünkü bir kitlenin üzerine bir tren sürebileceklerini hayal etmemiş olsalardı, bugünkü metro sisteminden eser bile olmayacaktı. Yani insanların kendi ürettikleri bir şeyin kendilerini ezebileceği bilinci. Çok yaşasın yabancılaşmanın ilk kuşak prensleri. Çok yaşa Lumiere kardeşler ve genç marksist Hümanizmaları! René’ye ise şeker yemek düşer, pek de lezizdir hani!

Advertisements

One thought on “René Magritte’nin bir resmi üz’re Not

Comments are closed.