Evrensel Sınıf Mücadelesi Mûsabakası

Sunum

Dadılar

Dadıcılar

Frantisék Deak

“Evrensel sınıf mücadelesi Müsabakası bir sirk senaryosu olarak 1920 sonbaharında Mayakovsky’nin Window ROSTA’daki çalışıyor olması sırasınca yazılıyor olmuştu. Mümkünce ki kesince tarihi metinden olarak kuruyor olmak. Pilsudski’nin Polon müsabakacı olarak ifade ediyor olduğu satır ki “artık daha fazlasıyla dövüşmek istemiyor” Polon cephesinde olarak ateş kesiyor olmaya işaret ediyor 20 Ekim 1920’de sonuçlanmışça olarak. Son satırlarda olarak hakem izleyicileri Kızıl orduya katılmaları üzere Wrangel’e karşı savaşıyor olmak için teşvikçe ediyor, Kızıl ordu Wrangel’i 15 Kasım 1920’de olarak. Böylelikle ki “Müsabaka” 20 Ekim ile 15 Kasım arasında yazılmışça olmalı.”

Propaganda temaları ve karakterler “Müsabaka”dan olarak aynı zamanda başka işlerde Mayakovski tarafından 1920 sonbaharında yazılmışça mevcut. Başlık Evrensel Sınıf mücadelesi müsabakası bir “150,000,000” şiirinden bir satır 1919-20’de yazılmış olarak. Kızıl orduya katılıyor olmak üzere başvuruyor olma aynı zamanda olarak Mayakovski’nin film senaryosu To the front (Cepheye), (1920)’nin de konusu. Temalar ROSTA penceresince* Ekim ve Kasım 1920’den olarak aynı zamanda epeyce benzer: örnek olarak ROSTA penceresi Sayı. 406 (Polon Cephesinde olarak ateş kesiyor olma), Sayı: 412 (Wrangel) ve Sayı: 528 (Rantçılar). Kimileri Sayı: 406 ve Sayı: 528 gibi olarak “Müsabaka”yla olarak eşçe kıtalara sahipçeler.”

“Müsabaka” Lazarenko tarafından İkinci Devlet sirki’nde olarak Moskova’da Kasım 1920’de sahne ediliyor oldu. Sahne ediliyor olma bir rağbette sirk güreş karşılaşıyor olmalarının bir parodisiydi. Hakem Vanya amca (Pek iyice biliniyor olarak Fransız boksunun sanatkar adı Ivan Ledbedev) Lazarenko tarafından oynanıyorcaydı. Kıyafeti bir şapka, uzunca yakalı bir ceket ve uzunca sıkı botlardan oluşuyordu. Diğer müsabakacılar sirk güldürücüleri ve palyaçolar tarafından oynanıyorcaydı. Kuşakları gövde boyunca olarak cüppeler taklit madalyalâları kaplanmışça olarak giyiyorcalardı. İcranın sonunda olarak “bir yolcu vagonu bile yutarım” satırından sonra olarak bir büyükçe halka ringe olarak yollanıyorcaydı. Lazarenko kendini halkla içerisine yerleştiriyor oluyor ve ring etrafınca olarak dolanıyor ve sahnenin dışında olarak.”

Yuri Dimitriev’in hesabınca The Soviet Cinema (Sovyet sineması)’sında olarak Lazarenko aynı zamanda olarak Devrimi oynuyorcaydı, sözde olarak Devrimin kıyafetine (büyükçe bir kızıl gömlek) son karşılaşmadan önce değişiyorcaydı. Ancak metinde olarak hakem devrimi sunuyor oluyor ve Devrim kendini hakeme işaret ediyorca. Eğer ki icranın tanım ediliyor olmasının doğruca olduğunu varsayıyorca olursak çelişiyor olma metinde olarak açıklanıyorca olabilir. Mayakovsky bir değiştirilmişçe ve yeniden yazılmışça prova ve ilk icralar sırasında olarak bir metin yazmışçaydı. Mümkünce ki bize geliyor olan metin ile (Lazarenko’nun ölümünden sonraca yazıtları arasında bulunmuşça olarak) ve esasta icra edilmişçe olan metin arasında olarak kimi farklar varcadır. Aynı zamanda kabul ediyor olabilir ki kimi fiziki hareketler satırlar arasında olarak Lazarenko’yu kıyafetini değiştiriyor olmaya mümkün kılıyorcalığını. Aynı zamanda hatırlanıyor olması gereklicedir ki bir sirk icrasıydı ve metinle esas icra arasında olarak farklar pek çokça olabilir.”

Frantisek Deak

Evrensel Sınıf Mücadelesi Mûsâbakası (2 Perdelik Oyun)

Yazan: Vladimirus Mayakovski (1920)

(Devamı Peşrev Derginin ikinci sayısında).

Advertisements