Kürdistane Jiyan

Kürdistane Jiayan

Kürdistane Jiayan, Kürdistane,

Ji,

Ez,

Kırmanç, yahut,

Kırmançinin bir lehçesi

Ufak bir dağda konuşulan,

Ya da, ne bileyim,

Mardin’in hiç duyulmadık veya umulmadık bir,

Köşesinde,

Ancak, banane be dostlar.

Çok ciddiyim, yani,

Bir dağda kurt ölmüş de, sanki,

Bizim haberimiz yokmuş.

Sanki,

Bizim haberimiz yokmuş da,

Ardından bir sığırcık yavurusu X, W, Ez, ötmüş de,

Ötmüş.

Yan,

Diyorum ki,

Banane be dostlar yani?

Bir baldırıçıplak gelip de yatağımda uzanmadıktan sonra,

Hani bir diyorum ki çıplakça bir güneşin en altında,

Yani, bu çok mu önemli?

Bir plajda, hususen Florya plajı, yani çıkıp da,

Güneşlenmemek,

Değil mi?

Yani,

Değil mi?

Ve böylelikle ki,

Bizim Kırmançi, ölmüş sanarken kendini bir bilmem hangi bayırın en tümsek noktasında,

Bir coğrafi iklimin en sahih belirtileri yumurtlarken alnında humma olarak ve evde,

Anası,

En bir tümsek halleriyle bulgurların bir yuvarlayarak hani belki usulu yoğurda aş edecek de oğlu buzlan beraber,

Topladıkları en bir yakın buzluğun alnından,

Kaşıklayacak.

Yani,

Hani, sınav derdi falan da olmayacak büyük ihtimalle,

14 yaşında yakadar çoban gezecek,

Ancak, yanlış, değil mi,

Bu, yani bir çocuğun 14 yaşına kadar değil 84 yaşına kadar gezemiyor oluşu,

Yani ki ufakça bir hesapla diyebiliriz ki aslen,

Bir memur emeklisi aylık akbilini ve bir devlet memuru olarak hususen temin edilmişçe kullandığı hakları içerisinde,

Mardindenki bu buzlu yoğurdunu bulguruna aş edip kaşıklayan vatandaşyan,

3 kat kısa bir yolu,

Belki de,

13 kat daha fazlasıyla tepiyor olabilme fırsatına sahiptir.

Ve gezebiliyor olabilmeler arasındaki bu orantısız endek,

Diyebiliriz ki pek çok deveye hendek atlatıyor olmaktan çok daha kolayca aşılabilecektir,

Çünkü biz,

Bütün hendeklerin üzerine,

Ray,

Döşeyebileceğizdir,

Çünkü ray döşemek,

Esasen Türk köylüsünün işin değildir,

Ray döşemek Türk esnadının işi hiç değildir,

Ancak,                 Belki denebilir ki bütün bir Raylara binerek,

İlelelebet ve bitmemecesine geziyor olabilmeyi en azından ki bir tahayyül ediyor olabilmeyi,

Bir koyunsuz gecede yarım ayına bakarken henüz doğmamış bir güneşin,

Denebilir ki,

Hetr Türkün asli bir vazifesidir,

Herhalde.

Yani,

En azından ben,

Öyle olduğunu ummuş bulunmak,

İsterim, kendimi,

Böyle bir umma durumundan kurtarmış olarak elleriyle,

Belki bir Erzurum’daki yarığa müdahele edemiyor olmanın harbiyle pekala ki un ufak,

Olalamış insanlar da, olabilir,

Onlara da en azından, Erzurum’a gidebilecekleri kadar bir Rayı,

En azından ki şu KOCA ellerimizle, herhalde ki Kırmançiyi haydi haydi kuyruğundan tutuklayığp taa İstanbulun yakın ovalarına sürükleyebilecek ve oradan da ki,

Bir balığın sırtına binerek belki ada ashillerinde hiç görülmemiş güzellikte Renklerde teknelere binebilip,

Gerisingeri memleketini düşleyebilecektir.

Böylelikle ki her Kırmançin görevi, bel ki de henüz raylarla tastamam tanışıklık etmemiş bile olsa,

Kavalını koynuna alıp,

En azından ki bu yarım ayın boynuzlu gecelerine karşı uğulduraıkanen,

Denebilir ki, en hasından bir kaç Www sesini, bir horuldama merkii, olarak,

Çıkartabiliyor da olabilmeyi,

Becere de bilebilmektir.

Ancak tabii ki biz pek çok iyi biliyoruz ki,

Taştan ancak taş kalpli olmayan bir ananın elinden,

Şöyle bir avuç dolusu kaşılamak taş taş buzlu soğuk bulgurları yoğurtlanmış

Her zaman bu çekilmez güneşin bunaltısı altında,

Florya’da bilaja mayoyla giriyor olmaktan bile,

Çoğu zaman daha evla bir çözüm olmakla beraber,

Yine de işin daha da güzeli bir şey varki,

O da,

Florya plajında mayosuyla girerek serinleyenlerin çıkardığı turkuvaz sesleri,

Bir de elinde o buzlu kaşığıyla apzını şapırtdatmadan da izleyebilmektir,

Böylelikle ki en azından biz,

Asgari bir memnuniyeti temin etmiş olarak,

Diyebiliriz ki,

Buzlu kaşığımızın bu acımasız güneşin altında belki de,

Hiç mi ama hiç bozulmadan ve erimeden ve akmadan,

Ağzımıza da birebiliyor olabilmesini,

Temin ede de bilecektir.

Yani bir piyanonun aklı tuşlarıyla karalı tuşları hep beraber elele tuştuştuğunda ki arkadaşlar,

Diyebiliriz ki bu akım bokum iş en bir nihaet ki bu çoban çocuğunun işi,

Ana zılgıtına varmadan değil ancak, çünkü en nihayetinde yenecektir,

Ancak yine de güzel bir merkeb-i makamından en hayırlasıyla denebilir ki,

Çözülmüş de olabilecetkri.

14.07.2013

Yiğit İnceli

Image

Advertisements