Bu bir Vanitas değildir, Damien Hirst’e bir Yakından Bakış,

Image

“Pek çokça sahih bir yakınsılık olması gerekir ki beden ve taş ile çünkü taşın öyle yapabiliyor olması için üzerine çağırılıyor olarak en kısa zamanda ki bir sorusudur ki İnsan bedenine bir kabir defnediyor olabilmek için. Jacques-Alain Millet bu gözden çıkartılmışça kişi hakkında her zaman ki konuşuyor oldu ki çağırılmışça orada ki işlemez olmuşça olan üyelerin insan bedenince olarak taşlaşmışça olması. Ölümün uygarlıkçalığı taşın Hükümranlığıdır. Taş yaşıyor olanı ölüyor olandan ayırır ancak aynı zamanda da ölüyü canlı olandan da, bir bölünmüşçe olarak bir uzay yaratıyor olmak, parçalamak, yasakça, kutsalca. Mağara, piramit, mezar taşı kazıyor olmak yontulmuşça, taş bütün bir vefat kültürü boyunca ki her yerdedir.

Tanrı Aşkına olarak ki (For the Love of God) Damien Hirst bir ölmüşçe kişiyi kapıyorca oldu taşlarla beraberce mücevheratlar içerisinde olarak. Pek değerlice, mükemmelane kesilmiş, oyulmuşça elmas en çok yüksekçe bir moda usulünce taşlarla. Bu iş bütün bir vefat kültürü ile ancak bir taş kültürünün karşılaşıyorca olmasıdır.

Bütün bunlar bir gösteriyorca olacaktır ki bir üçüncü zaman için Damien Hirst’ün kafatası yalnızca bir vanitas (gelir geçerliği anlatıyor türden olan bir Resim, janrı) değildir.

Burada ilgileniyor olduğumuz kafatası bir Ölüm’ün başı değildir, burada olan şey bir ölmüşçe kişinin başıdır.

Kafataslarıyla ilgili olarakça da vanitasla ilgililece olarak anonim olmalıdır, yani sahipleri bilinmezcedirler. Bu Hıristiyan kültürünce içerisinde kalıyor olarak kafatasının kökeninde olarak ki bir isim vardır, varcadır: Adem’inki. Vanitas‘ın olarak kafatası Golgot’a ya da Aramik içerisinde olarak diyebiliriz ki bir kafatası dağına gönderi ediyor olabilir. Ve bu tepe halaca da Şövalyelik deniyor olarak İsrail’in Jesus’un (İsa) Çarmıha gerilmişçe olduğu yere pek yakınca geneléğe göre olarak ki Adem’in doğmuş olduğu yercedir ki orada günah işlemiştir ki bedeni orada yakılmışça olarak. Bunun bir Melçizedek olduğu söylenir durulurdu, İsrail’in İbrahim zamanında olduğu haliyle ki kıralı Adem’in kafatasını Şövalyelik üzerine yerleştirmişçe olarak. Ve böylelikle ki Jesus (İsa) İnsanlığın günahlarını hatırlatıyor olmak üzere öldü ki bir aynı noktada olarak ilk Günah ile beraber ve Çarmıha gerilmişçe olanın ayakları altında olarak Adem’in kafatası bulunuyor olundu.”

Gerard Wajcman, 25 Haziran 2013, http://www.lacan.com/symptom14/

Çeviren ve kısaltmalar: Yiğit Özdemir

Advertisements