A Poem from Cemal Süreya and a Poet/Cemal Süreya’dan ve bir Şair’den bir şiir

Cemal_Süreyahalep_pasaji_nisan13_07

ÜVERCİNKA

¨

Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden,
En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu
kesmemeye,
Laleli’den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız
Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun
Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez;
Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor
Bütün kara parçalarında,
Afrika dahil.

Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma
Yatakta yatmayı bildiğin kadar,
Sayın Tanrıya kalırsa seninle yatmak günah, daha neler,
Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının
Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde;
Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor
Bütün kara parçaları için,
Afrika dahil.

Senin bir havan var beni asıl saran o
Onunla daha bir değere biniyor soluk almak,
Sabahları acıktığı için haklı
Gününü kazanıp kurtardı diye güzel
Birçok çiçek adları gibi güzel;
En tanınmış kırmızılarla açan
Bütün kara parçalarında,
Afrika dahil.

Birlikte mısralar düşünüyoruz ama iyi ama kötü
Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse
değerlendiremez,
Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek
İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar
Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar;
Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna
diziyorlar,
Bütün kara parçalarında,
Afrika dahil.

Burda senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası
Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırkenki,
Padişah gibi cesaretti o, alımlı değme kadında yok
Aklıma kadeh tutuşların geliyor
Çiçek Pasajında akşamüstleri;
Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor
Bütün kara parçalarında,
Afrika hariç değil.

Üvercinka, 1958 senesi ilk basımı, Cemal Süreya.

decorative

Cemal Süreya ile ilgili İngilizce malumat ve Türkçesi:

After the 1938 Dersim Rebellion, Sureya and his family were forcefully deported to Bilecik, a Turkish city in western Anatolia. This had a significant effect on his poems.

He graduated from the Political Sciences Faculty of Ankara University. He was the editor-in-chief of the Papirus literary magazine. Cemal Süreya is a notable member of the Second New Generation of Turkish poetry, an abstract and postmodern movement created as a backlash against the more popular-based Garipmovement. Love, mainly through its erotic character, is a popular theme of Süreya’s works. Süreya’s poems and articles were published in magazines such asYeditepeYazkoPazar PostasıYeni UlusOluşumTürkiye YazılarıPolitikaAydınlık, and Somut. He is known to have been a primary influence on the poetry ofSunay Akın.[citation needed] He lost a letter “y” from his surname because of a challenge with Sezai Karakoç (also a Turkish poet).

Cemal Süreya, 25 Şubat 2013, Wikipedia (kimi ortalıktaki yazarlarla beraber)

1938’deki Dersim İsyanından sonra Süreya ve ailesiyle beraber zorla binaen Bileciğe doğru yol edildi Batı Anadolusundaki bir Türk köyü olarak. Bu şiirlerinde olarak epeyce etkili oldu.

Anakara Üniversitesinin Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Papirüs adlı edebiyat dergisinin baş yayın muharririydi. Cemal Süreya önemlice bir Yeni ikinci kuşaktan Türk edebiyatının üyelerindendi bir soyutçu ve post-modern hareket olarak ki bir daha halkçılca zeminlenmiş olan Garip hareketine kırbaçça yaratılmış halde olarak. Aşk çoğunlukla ile ki erotikçe bir karakteri üzerinden oldukça yaygınca kullanılıyor olan bir temadır Cemal Süreya’nın işlerince olarak. Süreya’nın şiirleri ve makaleleri şöylesi magazinlerde yayımlanıyor da oldu ki Yeditepe, Yazko, Pazar Postası, Yeni Ulus, Oluşum, Türkiye Yazıları, Politika, Aydınlık, ve de Somut. Pek çokça iyice bilinir ki Sunay Akın’ın şiirleri üzerinde birincilce bir etki olmuştur. Soyisminden bir “y” yi kaybetmişçedir çünkü Sezai Karakoçla olan bir münakaşası yüzünden olarak (aynı zamanda da bir Türkçe şairi).

Aynı şekilde de Cemal Süreye ile bir Türkçe malumatı da, aynen İngilizceye çeviriyor olmaya da devam edeceğim:

“Cemal Süreya 1931’de o yıllarda Erzincan’a bağlı olan Pülümür ilçesinde doğdu. Kürt[2][2][3][4][5] ve Zaza[6][7] asıllıdır. Babası Hüseyin, annesi Gülbeyaz’dır. Çocukluğunun ilk yıllarını Erzincan şehrinde geçirdi. 1938’de Dersim İsyanı sonrasında ailesi Bilecik‘e sürgün edildi. Bilecik’te ilkokula başladı ve İstanbul Beyoğlu‘nda bitirdi. Haydarpaşa Lisesi‘nden mezun olup Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi maliye ve iktisat bölümü’nü bitirdi. Maliye Bakanlığı‘nda müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik, darphane müdürlüğü, Kültür Bakanlığı’nda kültür yayınları danışma kurulu üyeliği, Orta Doğu İktisat Bankası yönetim kurulu üyeliği ve 25 yılı aşkın Türk Dil Kurumu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Yayınevlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik yaptı.”

Cemal Süreya was born in 1931 when he was at that time in a Province which is interconnected to Erzincan of Pülümür. He is origined in Kurdish and Zazaish. His Father’s name is Hüseyin, His father’s name is Gülbeyazdır. His first years of Childhood was spent in the province of Erzincan. In 1938 after the Rebellion of Dersim his with his family he was deported to Bilecik. He started to first school in Bilecik and he finished the high school in Beyoğlu. He was graduated from HaydarPaşa High School and also had graduated from Forreign Politics and Affairs Faculty in Ankara University the departmant of economics and financé. In the Ministry of Deportment he was in lines with the duties of assintant of Commieserie and Commissariate, Management of MoneyBanking, In the Ministry of Culture and Education the assistancy and counseling managery membership, Middle Eastern Economics Banking management comitteé membership and after 25 long years he was also in duties with the Turkish Language Commission’s membership duty. He also made counsilling to Publishing Houses, redacting the publishable Encyclopedias, and also, Translatornership.

Cemal Süreya, 23 Temmuz 2013, Wikipedia (yine kimi bir malum yazarlarca yazılmış belli ki)

Ve aynı zamanda da, tabii ki, başlığın hakkını da verebiliyor olabilmemiz için de, aynı zamanda bir de Poet çeviriyor olabilmemiz de değil ancak, bir kimi çevrilmemişçe olan bir Şair’i, belki de, Poet, yani Şair de edebiliyor olmamız. Değil mi?

(Without any Title)

Stone.

Stone a one.

A stone a one be.

Being a many one stone one.

Many o’ one a stone.

A one stone a one sky, sky a look, looking one a again too one like one stone.

Stone.

A one stone a one like again too four, fourlike, but again a some one stone one.

One like and one still too night, stone, and some one like one being so one looking sky, sky and some one.

One some one like being many.

Some one being like one.

One so a who stone.

Stone so some a see, see and looking sky.

Sky a one like again too three and some one looking being stone.

Stone.

Stone, a some one so many one.

One like that still too a one night.

Yiğit İnceli, 31 Mayıs 2013.

Eh, artık şiirin bir de Türkçe’sinin bulunup bulunmadığı da, değerli İngiliz, yahut da İngilizce bilen, Yahut da ingilizce okur yazar, ya da okur yazamaz da okumaz yazar ve bilumum külliyatın kendi hayr-ı nef’i ne kalmış. Öyle ya.

Advertisements